İnternet sizin kontrolünüz altında
Hemen 24/7 DNS Kullanmaya Başlayın:

193.0.201.201

HİZMET KOŞULLARI

24/7 DNS hizmetleri ("Hizmetler") 247DNS LLC. (“247DNS”) tarafından sunulmaktadır.

Ücret karşılığı veya ücretsiz olarak bu web sitesini ("Web Sitesi") kullanarak veya herhangi bir Hizmeti kullanarak veya satın alarak, http://247dns.com/policy sitesinde bulunan aşağıdaki Hizmet Koşullarına ve ayrıca Gizlilik politikasına yasal olarak tabi olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmadan veya bunlara erişmeden önce, lütfen bu Hizmet Koşullarını dikkatli bir şekilde okuyun.

1. Lisans.

Çeşitli zamanlarda güncellenebilecek işbu Hizmet Koşullarını ve geçerli Hizmet üzerinde beyan edilebilecek Hizmete yönelik diğer geçerli politikaları kabul etmenize ve bunlara uymanıza bağlı olarak, 247DNS işbu belge ile 247DNS'nın fikri mülkiyet haklarına tabi olarak Web Sitesine erişmek ve (aşağıda tarif edildiği şekilde) Süre boyunca Hizmetleri kullanmak amacıyla size sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisanslanamaz bir hak ve lisans vermektedir.

Herhangi bir kurumsal Müşteri adına işbu Hizmet Koşullarını kabul eden bir birey iseniz; (i) İşvereninizi veya ilgili kurumu işbu Hizmet Koşullarına tabi kılmak için tam yasal yetkiye sahip olduğunuzu; (ii) işbu Hizmet Koşullarını okuduğunuzu ve anladığınızı ve (iii) temsil ettiğiniz taraf adına işbu Hizmet Koşullarını kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz. İşvereninizi hukuki olarak bağlamak için yasal bir yetkiniz yoksa, lütfen bu Hizmetleri kullanmayınız.

Çeşitli zamanlarda, 247DNS Hizmetlerin işlevselliğini ve kullanıcı arayüzünü güncelleyebilir, Hizmetlere yeni özellikler ekleyebilir, Hizmetler için erişim yapılandırmasını değiştirebilir veya ilgili yazılımı güncelleyebilir. Böyle bir durumda, bu Hizmet Koşulları Hizmetler veya ilgili yazılım için 247DNS tarafından daha sonra sunulan yükseltme veya güncellemeler için de geçerli olur. Eğer işbu Hizmet Koşullarını kabul etmiyor veya onlara tabi olmak istemiyorsanız, Hizmetlere erişme veya kullanma yetkiniz yoktur.

2. Hizmet Paketleri.

247DNS aşağıdaki Hizmetleri sunmaktadır:

24/7 DNS Basic: Kullanıcıyı web sitelerini açmadan önce virüs ve kötü amaçlı yazılımlar hakkında uyarır.

24/7 DNS Family: Erotik ve/veya pornografik içeriğe sahip ya da şiddet içeren web sitelerine erişimi engeller, virüs ve kötü amaçlı yazılım içeren web sitelerini açmadan önce kullanıcıyı uyarır.

24/7 DNS Rule: Belli güvenilir kaynaklara erişime izin verir ve kullanıcı tanımlı kaynaklara erişimi kısıtlar.

Tüm Hizmetlerde, Hizmet kullanıcılarının IP adreslerinin trafik modellerinin izlenmesine ve davranışına karşı koruma özelliği vardır.

Tüm Hizmetleri Web Sitemiz aracılığıyla satın alabilir veya 30 günlük ücretsiz deneme süresi boyunca hizmetlerimizden ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz (sadece 24/7 DNS Basic ve 24/7 DNS Family için geçerlidir).

24/7 DNS Basic ve 24/7 DNS Family hizmetlerini etkinleştirmek için, aygıtınızın statik IP adresi olması gerekir.

Dinamik IP adresiniz varsa, 247DNS size 247DNS ağındaki IP adreslerinden birini sunabilir. IP adresinin sunulması aynı zamanda 24/7 DNS Özel Hizmetine dahildir.

Eğer bir Hizmet satın almış veya ücretsiz deneme süresi için kaydolmuş iseniz, geçerli Hizmetleri Web Sitesinde tarif edildiği şekilde abonelik süresi boyunca ve kendi IP adresine sahip sınırsız sayıda aygıt için, ancak bu Hizmet Koşullarında ve ilgili dokümantasyonda yetki verildiği şekilde kullanabilirsiniz.

Hizmetleri 30 gün kullandıktan sonra, Hizmet paketlerinden birini satın alabilirsiniz. Hizmet satın almayı reddederseniz, 247DNS Hizmetleri sunmayı durdurur ve IP adresinizin reklamlara karşı korumasını devre dışı bırakır.

3. Kayıt

Ücretsiz deneme süresinden sonra belli Hizmetleri satın almak için, Kullanıcı kayıt formunu doldurarak bir hesap oluşturmanız gerekir. 247DNS kayıt bilgilerinizi inceledikten sonra, işbu Hizmet Koşullarını kabul etmek suretiyle "Kayıtlı Kullanıcı" haline gelirsiniz. Kullanıcı kayıt formunda 247DNS'ya sunduğunuz tüm bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kullanıcı kayıt formunda yanıltıcı, yanlış veya eksik bilgi sunmanız halinde, 247DNS hesabınızı derhal feshetme hakkına sahiptir. Kayıtlı Kullanıcılar, parolalarının gizliliğini muhafaza etmekten sorumludur ve Kullanıcı Adlarını veya parolalarını hiç kimse ile paylaşmamalıdırlar. Herhangi bir Kullanıcı Adı veya parolanın yetkisiz kullanımı halinde, derhal 247DNS'yı bilgilendirmekle yükümlüsünüz. Hesabınızda oturum açarak herhangi bir kişinin Web Sitesine veya Hizmetlere (tüm etkinlikler ve işlemler dahil) erişmesi ve kullanımı nedeniyle münferiden sorumlu ve yükümlü olursunuz.

4. Ödeme Koşulları

Hizmetleri Web Sitesi aracılığıyla satın almış iseniz, 247DNS'nın fatura kesme ve kredi kartınızdan veya kabul edilen ödeme hesabından Hizmetleri kullanmanız nedeniyle ödemeniz gereken geçerli ücretleri ve geçerli vergileri ve diğer ücretleri tahsil etme yetkisine sahip olduğunu ve bu ücret, vergi ve ilgili masrafların kredi kartınıza yansıtılacağını açık bir şekilde kabul etmiş sayılırsınız.

i. 247DNS'ya veya ödeme ortaklarımıza veya hizmet sağlayıcılarımıza ödeme bilgilerini işleme/kaydetme izni vermeyi kabul etmektesiniz.

ii. Ödemenin geçerli abonelik döneminden önce herhangi bir nedenle kredi kartınızdan veya kabul edilen ödeme hesabından alınamaması veya tahsil edilememesi halinde, 247DNS Hizmete erişiminizi askıya alabilir veya iptal edebilir ve tamamen kendi takdirine göre işbu Hizmet Koşullarını feshedebilir.

iii. Tüm ücretler ABD Doları cinsinden ödenecek ve mevcut kullanıma değil satın alınan Hizmetlere dayanacaktır. Hiçbir ücret geri ödenmez.

iv. Bu ücretlere herhangi bir vergi dahil değildir ve Hizmetlerin veya ilgili Yazılımın satışı veya sunulması için ödenmesi gereken yürürlükteki satış, kullanım, gider, stopaj veya diğer vergileri siz ödersiniz. Satış vergisinin geçerli olması halinde, (i) bu vergiyi tahsil edip ilgili Devlet makamına göndeririz veya (ii) bu vergiyi doğrudan ilgili makama ödeme sorumluluğu size ait olur.

5. Hizmet Süresi, Fesih ve Askıya Alma.

a. Hizmet süresi ("Süre") işbu Hizmet Koşullarını veya revizyonlarını yukarıda belirtilen adımları atarak kabul ettiğinizde başlar ve 5.b. ve 5.c. bölümlerine uygun olarak siz veya 247DNS tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

b. İşbu Hizmet Koşullarının herhangi bir hükmünün esasına yönelik ihlalde bulunmanız ve söz konusu ihlalin 247DNS tarafından yazılı bildirimde bulunulduktan sonraki on (10) gün içerisinde düzeltilmemesi halinde 247DNS, Hizmetlerin tamamına veya herhangi bir kısmına erişimi iptal edebilir ve işbu Hizmet Koşullarını feshedebilir.

c. Makul gerekçelere dayanarak, size sunulan Hizmetin yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmek için kullanıldığına veya 247DNS'ya veya başkalarına doğrudan, önemli ve sürekli zarar verdiğine kanaat getirmesi halinde, 247DNS'nın Hizmet Koşullarıyla ilgili gerçekleşmiş veya olası ihlallere karşılık Hizmetleri askıya alma hakkı saklıdır. 247DNS'nın Bölüm 5.c.'de tarif edilen sebepler nedeniyle Hizmetin herhangi bir şekilde askıya alınması için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmayacağını kabul etmektesiniz.

d. Hizmet aboneliğinizi istediğiniz zaman feshedebilirsiniz ve sonraki yenileme döneminden en az otuz (30) gün önce feshetmeniz halinde, sonraki abonelik yenileme dönemleri için ek ücret ödeme yükümlülüğünüz olmaz; fakat önceden ödemiş olduğunuz abonelik ücretleri iade edilmez.

6. Mülkiyet.

Siz ve 247DNS arasında ayrı bir yazılı sözleşme ile açıkça izin verilmediği sürece, ister ücret karşılığı ister ücretsiz olsun burada belirtilen Hizmetlere erişim ve bunları kullanma hakkı, Hizmetleri yeniden satma, Hizmetleri üçüncü taraflar adına yönetme, Hizmetlerin ticari kullanım veya dağıtımını yapma veya Hizmetleri türetme, Hizmetleri başka bir hizmete entegre etme, kopyalama, çoğaltma, tekrarlama veya Hizmetleri ticari amaçlarla kullanma hakkını içermez. 247DNS, tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere Hizmetlerdeki tüm hak, unvan ve menfaate sahiptir. 247DNS açık bir şekilde verilmemiş tüm hakları saklı tutmaktadır.

7. Kullanıcı Verileri.

Hizmet, sizin Hizmeti kullanımınızla ve eğer bir kuruluş iseniz de yetki verdiğiniz kişilerin Hizmeti kullanımları ile ilgili belli veri ve bilgileri toplayabilir (“Kullanıcı Verileri”). 247DNS'ya sunulan Kullanıcı Verilerinde yer alan tüm kişisel bilgiler http://247dns.com/policy adresinde yer alan Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde işlenecektir. Siz veya size bağlı çalışanlar tarafından sunulan kişisel bilgiler hariç olmak üzere, Hizmetler aracılığıyla 247DNS'ya doğrudan giriş, gönderim, e-posta veya farklı bir şekilde ilettiğiniz Hizmetlerin işlevselliği ile ilgili veri, soru, yorum veya öneri gibi tüm bilgiler gizli olmayan ya da özel olmayan bir şekilde kabul edilecek ve 247DNS mülkiyetinde kalacaktır. 247DNS ayrıca bu bilgilerin kişisel Kullanıcı Verilerini içermemesi koşuluyla Hizmetler nedeniyle üretilen tüm verilerin ve Hizmetleri kullanan kişilerin kullanımı, trafik modeli ve davranışı ile ilgili istatistiksel bilgilerin mülkiyetine sahiptir.

8. Yasaklanan Kullanım.

Şunları yapmanız yasaktır: (i) Hizmetleri herhangi bir yasa dışı, yetkisiz, hileli veya kötü amaçlarla kullanmak, (ii) Hizmetlerin herhangi bir kısmını değiştirme, uyarlama, alt lisans verme, çevirme, satma, tersine mühendislik yapma, kaynak koda dönüştürmek veya ayrıştırmak; (iii) 247DNS'nın Hizmetlere erişimi önlemek veya kısıtlamak ya da herhangi bir tarafın Hizmetleri kullanmasına veya Hizmetlerden faydalanmasına müdahale etmek için kullanabileceği önlemleri devre dışı bırakmak; (iv) hesabınızı veya Hizmetleri başka bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet veya diğer haklarını ihlal edecek şekilde kullanmak. 247DNS, şüpheli veya iddia edilen suç veya haksız muamelelerin soruşturulmasında adli makamlar ve/veya üçüncü taraflarla işbirliği yapabilir. Gizlilik Politikamıza tabi olarak, 247DNS'nın yürürlükteki kanun, yönetmelik, yasal süreç veya hükümet talebini yerine getirmek amacıyla gerekli gördüğü tüm bilgileri ifşa etme ya da kendi takdir yetkisinde olmak üzere herhangi bir bilgi veya materyali tamamen veya kısmen düzenleme, göndermeyi reddetme veya kaldırma hakkı saklıdır.

9. Garanti Reddi.

Hizmetlerde yer alan içerik ve diğer bilgiler 247DNS tarafından kullanıcılara kolaylık sunmak için hazırlanmıştır ve kullanıcının referans alabileceği bir tavsiye veya öneri teşkil edecek şekilde düzenlenmemektedir. 247DNS, kaliteli bilgi ve materyaller toplama, hazırlama ve sunma amacıyla makul çabalar ortaya koymuş olmakla birlikte, Hizmetlerde yer alan veya bunlarla bağlantılı içeriklerin veya diğer bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya yeterliliği ile ilgili herhangi bir garanti vermemekte veya böyle bir taahhütte bulunmamaktadır. Hizmetlere ait bu içerik veya diğer bilgilere dayanan kullanıcılar, riski kendilerine ait olmak üzere hareket eder. HİZMETLERİ KULLANIMINIZ İLE İLGİLİ RİSKLER SADECE SİZE AİTTİR. TÜM HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" VEYA "KULLANILABİLİR OLDUĞU" MÜDDETÇE SUNULUR VE 247DNS HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME VE TATMİN EDİCİ KALİTE GARANTİSİ GİBİ AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİ VE KOŞULLARI REDDETMEKTEDİR. 247DNS, GÖREVLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ HİZMETLERİN DOĞRU, ZAMANINDA, KESİNTİSİZ, VİRÜSSÜZ VEYA HATASIZ OLDUĞU VEYA KARŞI KARŞIYA KALINAN SORUNLARIN DÜZELTİLECEĞİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

10. Yükümlülüğün Sınırlandırılması.

247DNS, GÖREVLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ; SÖZLEŞME, HAKSIZ MUAMELE, KUSURSUZ SORUMLULUK, İHMAL VEYA DİĞER HUKUKÎ TEORİLER DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR KOŞULDA, HİZMETLERLE İLGİLİ (I) İKAME MAL VEYA HİZMETLERİN (HER NE ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKMIŞ OLURSA OLSUN) KÂR KAYBINDAN VEYA HERHANGİ ÖZEL, DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ VEYA NEDENSEL ZARARINDAN YA DA (II) HATA, VİRÜS, TRUVA ATI VEYA BENZERLERİNDEN (ÇIKIŞ KAYNAĞINA BAKMAKSIZIN) YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ. İŞBU HİZMET KOŞULLARI NEDENİYLE 247DNS'NIN SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA KARŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜ (I) SİZİN TARAFINIZDAN 247DNS'YA ÖNCEKİ ON İKİ (12) AY BOYUNCA ÖDENEN TUTARDAN VEYA (II) ELLİ DOLARDAN (50,00$) FAZLA OLMAYACAKTIR.

11. Tazminat.

247DNS, üyeleri, iştirak ve/veya ortaklarını, görevlilerini, yöneticilerini, iş ortaklarını, hissedarlarını, acentelerini, lisans sahiplerini ve çalışanlarını (i) Hizmetleri yetkisiz veya yasalara aykırı olarak kullanmanız, (ii) burada belirtildiği şekilde işbu Hizmet Koşullarını ihlal etmeniz veya (iii) sizin veya hesabınızı kullanan üçüncü tarafın fikri mülkiyet hakkını veya herhangi bir üçüncü tarafın hakkını ihlal etmesi nedeniyle, herhangi bir sınırlama olmaksızın ortaya çıkabilecek avukatlık masrafları dahil, tüm tazminat talepleri, dava, yükümlülük, kayıp, harcama, zarar ve maliyete karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zarardan korumayı kabul etmektesiniz. 247DNS masrafı kendisine ait olmak üzere, başka koşullarda Kullanıcının tazmin etmesini gerektiren her türlü durumda münhasır savunma ve denetim hakkını saklı tutmaktadır. Böyle bir durumda, Kullanıcı 247DNS'nın savunma yapmasına yardımcı olacak ve onunla işbirliği yapacaktır.

12. Değişiklik ve Revizyonlar

247DNS size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Hizmetleri değiştirme veya sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır. Hizmetleri değiştirme veya sona erdirme hakkını kullanması halinde 247DNS, size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmaz.

247DNS'nın işbu Hizmet Koşullarını ve burada atıfta bulunulan diğer 247DNS politikalarını ilgili web sitesinde belgenin gözden geçirilmiş versiyonunu göndererek istediği zaman değiştirebileceğini kabul etmektesiniz.

Hizmet Koşullarında ve diğer politikalarda yapılacak tüm revizyonlar, Web Sitesinde yayınlanır yayınlanmaz geçerli hale gelir. İşbu Hizmet Koşullarındaki veya diğer geçerli politikalardaki değişiklikler için Web Sitesini düzenli olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Sürekli kullanım bu gözden geçirilen koşulların kabul edildiği anlamına gelir. Hizmet Koşullarının veya diğer politikaların revizyonunun geçerlilik tarihinden sonra Hizmetleri kullanmaya veya bunları almaya devam ederek, gözden geçirilmiş koşullara tabi olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

13. Mücbir Sebepler.

247DNS, başta şebeke veya iletim arızaları, güç kesintisi, grev veya diğer iş karışıklıkları, doğal afetler, savaş veya terör olayları, sel, sabotaj, yangın, doğal veya diğer felaketler olmak üzere, kısmen veya tamamen kendisinin veya yüklenicilerinin, acente veya tedarikçilerinin makul kontrolünü aşan sebeplerden kaynaklanan arızalardan veya performans gecikmelerden sorumlu tutulamaz.

14. Genel Bilgiler

a. Sözleşmenin Bütünlüğü

İşbu Hizmet Koşulları, siz ve 247DNS arasında sizin Web Sitesini ve Hizmetleri kullanımınızı idare eden tüm sözleşmeyi teşkil etmektedir ve buradaki konuyla ilgili olarak siz ve 247DNS arasındaki yazılı veya sözlü önceki tüm anlaşmaları yürürlükten kaldırmaktadır.

b. Geçerli Yasa ve Yargı

İşbu Hizmet Koşulları, farklı bir yargılama makamının yasalarının uygulanmasını gerektirebilecek kanunlar ihtilafı ilkeleri dikkate alınmaksızın İngiliz Virgin Adaları yasalarına tabidir. Hizmet nedeniyle ortaya çıkan veya bunlarla bağlantılı her türlü tazminat talebi, anlaşmazlık, ihtilaf veya adli kovuşturma ile ilgili olarak, İngiliz Virgin Adaları mahkemelerinin özel ve münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul etmektesiniz. Siz ve 247DNS, herhangi bir yasal işlem veya adli kovuşturma durumunda sizin üzerinizde bu mahkemelere tabi olmayı ve bu mahkemelerin yargılama yetkisini kabul etmektesiniz. 247DNS, bu web sitesinde yer alan bilgilerin tüm ülkelerde uygun veya kullanıma hazır olması ve içeriklerin yasa dışı olduğu bölgelerde materyallere erişimi yasaklaması ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Bu siteye erişen kişiler kendi inisiyatiflerine göre hareket eder ve yürürlükteki tüm kanunlara uyulmasından sorumludur.

c. Feragat

247DNS'nın işbu Hizmet Koşullarının herhangi bir hak veya hükmünü uygulamaması bu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmemektedir. Yetkili bir mahkemenin işbu Hizmet Koşullarının herhangi bir hükmünü geçersiz bulması halinde, mahkemenin tarafların bu hüküm ile kastettiği amaçları yansıtmak için elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini ve işbu Hizmet Koşullarının diğer hükümlerinin tamamen yürürlükte kalacağını kabul etmektesiniz.

d. Bölünebilirlik

Burada belirtilen herhangi bir madde veya hükmün mevcut veya gelecek yasalara tabi olarak yasalara aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi halinde, yasalara aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu belirlenen bu madde veya hüküm geri kalan madde veya hükümlerin uygulanabilirliğini etkilemeksizin ayrılabilecektir.

e. Bölüm Başlıkları

İşbu Hizmet Koşullarındaki bölüm başlıkları sadece kolaylık olması için sunulmuştur ve herhangi bir yasal veya sözleşmesel etkisi yoktur.

f. Bildirimler.

Hizmetler veya işbu Hizmet Koşulları ile ilgili 247DNS'dan size yapılacak bildirimler Web Sitesinde yayınlanacak veya e-posta ile gönderilecektir. Size Hizmetleri sunmanın bir parçası olarak, size servis duyuları ve yönetim mesajları gibi belli mesajlar göndermemiz gerekebilir. Bu mesajlar Hizmetlerin ve hesabınızın parçası olarak kabul edilir ve hesabınızı kapatmadıkça bunları almaktan vazgeçemeyebilirsiniz. İşbu Hizmet Koşullarına tabi olarak 247DNS'ya göndermek istediğiniz veya göndermeniz gereken tüm bildirim veya mesajlar, 247DNS'ya aşağıdaki Bizimle İletişime Geçin bölümünde belirtilen yöntemlerden biri ile gönderilmelidir.

15. Bizimle İletişim.

İşbu Hizmet Koşulları hakkında herhangi bir sorunuz veya kaygınız varsa, lütfen admin@247dns.com adresi üzerinden veya aşağıda belirtilen e-posta adresi ile bize ulaşın. Soru veya sorunlarınızı aldıktan sonra, size hızlıca yanıt vermeye çalışacağız.

247DNS LLC.

İşbu Hizmet Koşulları en son 2 Ekim 2014 tarihinde güncellenmiştir

Telif Hakkı (С) 2014. Tüm hakları saklıdır.